9 – 11 May 2022
Sheraton Grand Conakry Hotel,
Conakry, Republic of Guinea

ZHANG CHENGZHONG


Directeur Général Adjoint de Chinalco